Prinsjesdag 2014: de gevolgen voor het mkb

Prinsjesdag 2014 is weer achter de rug. Op deze traditionele dag, waar het koningshoofd jaarlijks zijn troonrede voert omtrent de weg die Nederland afgelegd heeft in het afgelopen jaar en waar wij met z’n allen naartoe gaan in het komende jaar, worden uiteraard de begrotingsplannen voor 2015 gepresenteerd. De plannen van het kabinet wijzen op veranderingen in de politieke aanpak op landelijk niveau, wat gevolgen heeft voor alle Nederlandse inwoners. En dus ook voor de ondernemers.

Welke gevolgen hebben de gepresenteerde plannen voor ondernemers in Nederland? Hier treft u een overzicht van een aantal van de belangrijkste maatregelen waar u als ondernemer mee in aanraking kan gaan komen.

  • Innovatieve en snelgroeiende ondernemers in het mkb en onderzoeksbranche zullen worden gestimuleerd door een zogenaamd toekomstfonds. Dit fonds zal een startkapitaal van 200 miljoen euro met zich meebrengen, waaruit de ondernemers gefinancierd kunnen worden. Middelen uit het bestaande innovatiefonds mkb+ worden geïntegreerd in het nieuwe fonds. Met deze maatregelen worden jonge en bestaande ondernemers gestimuleerd om doorgang te geven aan nieuwe en innovatieve ideeën, om op deze manier de belangrijkste kracht achter onze economie te stimuleren: ondernemerschap.
  • Naast het toekomstfonds is er een financieringsruimte van maximaal 2,5 miljard euro. Hiermee kunnen mkb-ondernemers hun groeiplannen financieren. Lees hier meer over deze financieringsmogelijkheden.
  • Er wordt in 2015 1 miljard euro uitgetrokken voor de verlichting van de lasten op arbeid. Van dit budget wordt 500 miljoen euro gespendeerd aan het later beginnen met het afbouwen van de arbeidskorting en 475 miljoen euro wordt ingezet voor de verlaging van het tarief in de eerste schijf.
  • Voor de uitbreiding van kredietmogelijkheden van het mkb wordt in totaal 155 miljoen euro extra uitgetrokken, aangezien een deel van het midden- en kleinbedrijf een kwetsbare financiële positie heeft en moeilijk aan krediet kan komen. Dit biedt ondernemers meer kansen om door te blijven investeren in hun zaak.
  • Verder komt er een speciale ambassadeur die startende, groeiende en innovatieve mkb-ondernemers zal gaan bijstaan. Het doel hiervan is om hen in 2015 behoorlijk meer ruimte te geven om te groeien.

Overall ziet het er positief uit voor het bedrijfsleven. De prioriteit van het kabinet ligt in 2015 bij verder economisch herstel en banengroei. Dit zal het mkb ten goede gaan komen.

Gezien de voorzichtig stijgende lijn die er zichtbaar is in de Nederlandse economisch, is de voorspelling dat consumenten meer bestedingsruimte krijgen en de koopkracht dus vooruit gaat. Dit biedt u als ondernemer de mogelijkheid om het shopgedrag van consumenten te stimuleren en uw onderneming in verder voorwaartse beweging te brengen!

 

Rutte over 2015

Bekijk hier de toelichting van Minister-President Rutte na de Troonrede van koning Willem-Alexander: